download

Nyitólap > Nyitolap

 

A fejlődés útja: összefogás és a jelen tudása

A Nagybajom és Vidéke Takarékszövetkezet 2013. január 31.-én egyesült a Drávamenti Takarékszövetkezettel. A fúzió révén Dél-Dunántúli Takarék Szövetkezeti Hitelintézet néven folytatják munkájukat. Az egyesült hitelintézet a legnagyobb takarékszövetkezetté vált Somogyban, és immár 37 bankfiókban várják a régi, hűséges és új ügyfeleiket.
A Nagybajom és Vidéke Takarékszövetkezet, illetve a Drávamenti Takarékszövetkezet is több mint fél évszázados múlttal rendelkezik. Az egyesülésnek köszönhetően még teljesebb körű, színvonalasabb kiszolgálást tudnak biztosítani ügyfeleik számára, miközben ragaszkodnak a „gyökerekhez”, múltjukhoz, értékeikhez. Ez azért is örömteli, mivel Magyarországon nem bővül, hanem inkább csökken a pénzintézeti szektor: több kereskedelmi bank bezáró fiókjairól is hallhattunk-olvashattunk az elmúlt időszakban.
– Miközben növeljük piaci jelenlétünket, aktivitásunkat és fejlesztünk, maximálisan odafigyelünk a „lokálpatriotizmusra”, küldetésünkre: vagyis a helyi érdekeket helyezzük előtérbe, támogatjuk a vidékfejlesztést – mondta Kiss Géza, a Dél-Dunántúli Takarék Szövetkezeti Hitelintézet ügyvezetője. - Reményeink szerint az egyesülésnek köszönhetően, még szorosabb kapcsolatunk lesz az ügyfeleinkkel, amit a bizalom, a rugalmasság, a közérthetőség és átláthatóság jellemez. Fontos előny továbbra is, hogy helyben hozzuk meg a döntéseket.
A Nagybajom és Vidéke Takarékszövetkezetnél, illetve a Drávamenti Takarékszövetkezetnél is vallják, csakis összefogással lehet előre lépni. Akár úgy is lehetne fogalmazni, hogy megértették az idő szavát. Az egyesülés teremti meg ugyanis a további fejlődést, ez lehet a siker záloga. Közös erővel, tudással fejlesztik a termékkínálatukat, a hálózatukat, a szolgáltatásaik színvonalát, a marketingmunkájukat, valamint a kommunikációt. Nagyobb lesz a tőkeerő, így hitelezési lehetőségeik bővülnek; a forrásbevonási képesség erősödik. Hisznek benne, hogy növekszik a Dél-Dunántúli Takarék vonzereje, még nagyobb – és erősebb – lesz az ügyfélkapcsolatuk, amiből a partnerek profitálnak. Tradíció és megújulás, a múlt tapasztalata a jelen tudásával vezet a jövőbe!
A Dél-Dunántúli Takarék Szövetkezeti Hitelintézet a fúzió révén mintegy 20 ezer lakossági ügyféllel büszkélkedhet. A másik nagy célcsoport a mikro-, kis- és középvállalkozások, ami újabb, közel 4 ezer ügyfelet jelent. Sok somogyi önkormányzat is a Dél-Dunántúli Takaréknál vezeti folyószámláját, bonyolítja pénzügyeit. A kirendeltségeinkben felkészült ügyintézők várják az ügyfeleket, és a teljes körű hitelintézeti szolgáltatási paletta mellett biztosítás közvetítéssel is foglalkoznak.
Ami a közeljövő terveit illeti, újabb kirendeltségek, értékesítési pontok nyitását, továbbá új termékek bevezetését tervezik. A cél ugyanaz, mint bő fél évszázada a kezdetekkor, vagyis az elégedett ügyfelek, a helyi értékek szolgálata.
A Dél-Dunántúli Takarék Szövetkezeti Hitelintézet 2014.03.01-én bankká alakult, és Dél-Dunántúli Takarék Bank Zrt. néven folytatjamunkáját.Magatartási kódex

A Dél-Dunántúli Takarék Bank Zrt. csatlakozott, és aláírta a Magatartási Kódexet.

A kódex aláírásával Takarékszövetkezet vállalta, hogy a lakossági hitelezés során a Hitelintézetekről és a Pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény (Hpt.) szerint fogyasztónak minősülő személyek részére végzett hitelezési tevékenységük teljes körében alkalmazzák a rendelkezéseket, továbbá a megbízottaikkal kötött szerződésben előírják az e Kódexben foglaltak betartását.

A Bank maradéktalanul betartja a felelős hitelezés elveit, különös tekintettel arra, hogy a nyújtott hitelek egyik forrása betéteseink nálunk elhelyezett betéte. Szem előtt tartja, hogy a felelős hitelezés a hitelező és az ügyfél részéről is kölcsönösen felelős,
körültekintő eljárást feltételez. Az ügyféllel történő kapcsolattartás során a rendelkezésükre álló eszközökkel segítik az ügyfeleiket a felelős döntés meghozatalában. A hitelezők eljárásaik során nemcsak a hitelek kihelyezésére törekednek, hanem céljuknak tekintik az ügyfél hosszú távú megtartását, a hitel sikeres visszafizetését is.

A kapcsolódó dokumentumokat megtalálja a hitel hirdetményeknél

Jogi nyilatkozat

A weblap használatával Ön elfogadja az alábbi szabályokat, amennyiben ezekkel nem ért egyet, kérjük, hogy ne nyissa meg honlapunkat.

A Dél-Dunántúli Takarék Bank Zrt. weblapjain megjelenő minden tartalom - ide értve a szöveges információkat, képeket, neveket, kifejezéseket, logókat és grafikai elemeket - a Dél-Dunántúli Takarék Bank Zrt. által használt védett eszköznek minősülnek, ennek megfelelően szerzői jogi, illetve védjegyoltalom alatt állnak. Ezen védett eszközök bármilyen formában történő felhasználása a személyes használatot meghaladó mértékben kizárólag a Bank kifejezett erre vonatkozó írásos engedélyével lehetséges.

A tartalom kialakítása és frissítése során kiemelt figyelemmel és gondossággal járunk el, azonban semmilyen felelősséget nem vállalunk a megjelenő információk esetleges hiányossága, pontatlansága vagy elírása miatt. A weboldalon megjelenő információk, adatok, feltételek, meghatározások és leírások kizárólag tájékoztatásul szolgálnak, illetve módosulhatnak, azok teljességéért, pontosságáért a Bank felelősséget nem vállal.

A weboldalt Ön mindenfajta személyes jellegű információ megadása nélkül meglátogathatja, megismerkedhet a Dél-Dunántúli Takarék Bank Zrt. által kínált termékekkel, információkkal és szolgáltatásokkal.

Felhívjuk a figyelmét, hogy weboldalon keresztül eljuttatott bármely információ, beérkezés után a Dél-Dunántúli Takarék Bank Zrt. tulajdonát képezi, az szabadon felhasználható bármely célra. A banknak semmilyen titoktartási kötelezettsége nincs a hozzá eljuttatott információkra vonatkozóan, kivéve, ha azokat közvetlen ügyfélkapcsolatra tekintettel kezeli titokként, vagy egyébként ilyen megállapodás születik, vagy jogszabály így rendelkezik.

A Dél-Dunántúli Takarék Bank Zrt. bármely, a weboldalak használata során tudomására jutott személyes adatot a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései szerint kezel. Amennyiben személyes jellegű adatokat ad meg - például címet, e-mail azonosítót, telefon- vagy faxszámot, demográfiai jellegű, illetve azonosító adatokat -, úgy ezzel hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Dél-Dunántúli Takarék Bank Zrt. ezen adatokat az ügylet jellege által meghatározott célból és ideig nyilvántartsa és kezelje.

A Dél-Dunántúli Takarék Bank Zrt. az Ön személyére, adataira, vagyoni helyzetére, üzleti tevékenységére, üzleti kapcsolataira vonatkozó valamennyi adatot, tényt, információt, megoldást banktitokként kezel, azokat az Ön előzetes értesítése/ beleegyezése nélkül nem adja tovább.

Önnek, mint az internet és e-mail használójának fontos tudnia, hogy a nem megfelelően titkosított üzenethez illetéktelen személyek potenciálisan hozzáférhetnek, az üzenetek tartalma elveszhet, módosulhat.


Nyilvánosságra hozatal:

Nyilvánosságra hozatali követelmény teljesítése 2008
Mérleg 2008
Eredményimutatás 2008
Könyvvizsgálói jelentés 2008
Éves beszámoló kiegészítő melléklet 2008

Nyilvánosságra hozatali követelmény teljesítése 2009
Mérleg 2009
Eredményimutatás 2009
Könyvvizsgálói jelentés 2009
Éves beszámoló kiegészítő melléklet 2009
Üzleti jelentés 2009

Nyilvánosságra hozatali követelmény teljesítése 2010
Mérleg 2010
Eredményimutatás 2010
Könyvvizsgálói jelentés 2010
Éves beszámoló kiegészítő melléklet 2010
Üzleti jelentés 2010

Nyilvánosságra hozatali követelmény teljesítése 2011
Mérleg 2011
Eredményimutatás 2011
Könyvvizsgálói jelentés 2011
Éves beszámoló kiegészítő melléklet 2011
Üzleti jelentés 2011


Nyilvánosságra hozatali követelmény teljesítése Nagybajom és Vidéke Takarékszövetkezet 2012
Mérleg Nagybajom és Vidéke Takarékszövetkezet 2012
Eredményimutatás Nagybajom és Vidéke Takarékszövetkezet 2012
Könyvvizsgálói jelentés Nagybajom és Vidéke Takarékszövetkezet 2012
Éves beszámoló kiegészítő melléklet Nagybajom és Vidéke Takarékszövetkezet 2012
Üzleti jelentés Nagybajom és Vidéke Takarékszövetkezet 2012


Nyilvánosságra hozatali követelmény teljesítése Drávamenti Takarékszövetkezet 2012
Mérleg Drávamenti Takarékszövetkezet 2012
Eredményimutatás Drávamenti Takarékszövetkezet 2012
Könyvvizsgálói jelentés Drávamenti Takarékszövetkezet 2012
Éves beszámoló kiegészítő melléklet Drávamenti Takarékszövetkezet 2012
Üzleti jelentés Drávamenti Takarékszövetkezet 2012

Nyilvánosságra hozatali követelmény teljesítése Dél-Dunántúli Takarék Szövetkezeti Hitelintézet 2013
Mérleg Dél-Dunántúli Takarék Szövetkezeti Hitelintézet 2013
Eredményimutatás Dél-Dunántúli Takarék Szövetkezeti Hitelintézet 2013
Könyvvizsgálói jelentés Dél-Dunántúli Takarék Szövetkezeti Hitelintézet 2013
Éves beszámoló kiegészítő melléklet Dél-Dunántúli Takarék Szövetkezeti Hitelintézet 2013
Üzleti jelentés Dél-Dunántúli Takarék Szövetkezeti Hitelintézet 2013

 

Vissza a nyitólapra